Ledning, sälj och administration

Niklas Hällbom

Country Manager, VD

Niklas ansvarar för den dagliga driften på Techotel. Niklas har bred erfarenhet av Hotel och Restaurang näringen samt IT och teknik.

Kontakt info

TLF+46 (0)8 506 614 00

Malin Birke

Administration/Support

Techotels Ekonomi avdelning sköts av Malin med bred bakgrund från ekonomi och hotel och konferens näringen.

Kontakt info

TLF+46 (8) 516 614 08

Send email til

Malin Birke

Konsult/support

Katarina björkeblad

Support

Katarina har varit anställd på Techotel sedan 2004. Hon har sen tidigare jobbat på hotell och dess olika avdelningar samt arbetat med webprogrammering i några år. Katarinas ansvarsområde på Techotel är bl.a support och Picasso Online.

Kontakt info

TLF+46 (0)8 506 614 00

Christoffer Källberg

Support och utbildare

Christoffer är utbildad inom Hotell & Restaurang, har jobbat många år inom branschen på olika avdelningar. Christoffers ansvarsområden på Techotel är Support & utbildning.

Kontakt info

TLF+46 (0)8 506 614 00

Ian O’Sullivan

Support Associate

Ian är Techotels nyaste tillskott. Ian har många års erfarenhet inom Hotellbranschen i olika roller såsom Receptionist till Hotellchef. Ian är också en van Picasso användare efter ha använt Picasso i flera år.

Kontakt info

TLF+46 (0)8 506 614 00

Hårdvarusupport och utveckling

Carsten Cremer

Utvecklare

Carsten har jobbat på Techotel längre än han kan minnas. Utvecklar interface till kringsystem

Kontakt info

TLF+46 (0)8 506 614 00

Javad Sabetipour

Support/Teknik

Javad är en MS certifierad teknisk ingenjör med bred teknisk bakgrund samt med erfarenhet från IT dift med hög stressbelastning.

Kontakt info

TLF+46 (0)8 506 614 00

Administration: Techotel Danmark

Techotel Danmark

Hovedavdeling

AK Techotel ble stiftet i 1981. Techotel Danmark har 30 ansatte og er ansvarlig for utvikling av Techotels produkter og drift av vårt hostingsenter. Les mer på www.techotel.dk

Kontakt info

TLF+45 36 46 11 55

Send email til

Techotel Danmark