Skicka in en ansökan till oss

Skicka ett CV och en kortfattad ansökan till:    

AK Techotel AB
Bergkällavägen 31 C 
192 72 Sollentuna
Tlf. +46 (0)8 506 614 00   

Eller via e-mail: info@techotel.se