Här hittar du relevanta dokument för nedladdning

ADM samtycke
Tillägginstruktion till databehandlare

GDPR ideoplæg