AK Techotels historia

– en liten framgångssaga med energi i

Techotel

Från TV till avancerad
bokningssystem

1981 grundades AK Techotel under namnet AK Radio. I början bestod företaget enbart av Klaus Ahrenkilde. Som en driftig ung ingenjörsstudent som ville förbättra sin ekonomi gick han runt på cykeln och hämtade tv-apparater för reparation. Verkstaden var hans egen lilla studentlägenhet på 5:e våningen.

Till slut blev det så mycket att göra att han var tvungen att anlita en tekniker, samt hyra ett rum att förvara alla tv-apparater i. Rummet var en källare under Hotel Danmark, och det var det första hotellet som vände sig till Klaus för att köpa eller hyra TV.

Idag är Klaus Ahrenkilde fortfarande ägare och direktör för AK Techotel Gruppen. Företaget utvecklar avancerade IT-lösningar och har 45 anställda i 4 länder. Cirka. 900 hotell samarbetar med Techotel kring en eller flera produkter och Klaus ersatte, åtminstone på fritiden, cykeln mot en motorcykel.
Några höjdpunkter sedan dess:

1983 började Klaus Ahrenkilde på allvar leverera TV- och AV-utrustning till hotell. Omsättningen var redan 1984 över 5 miljoner DKK. , och i slutet av 1984 fanns 9 anställda i företaget.

1986 ändrades namnet till AK Techotel A/S. Utvecklingen av avancerade EDB-lösningar, såsom bokningssystem och hotellbiografer, påbörjades. Hotellbokningssystemet, AK Hotelmanager, utvecklades åren 1985/1986 och den första installationen etablerades i slutet av 1986 på Golfhotellet i Viborg.

Vi koncentrerade oss på att vidareutveckla vårt hotellsystem till ett bokningssystem som integrerade hotellets alla funktioner. Resultatet blev en helhetslösning för hotellledning: boknings-, försäljnings- och marknadsföringssystemet, AK Hotelmanager, som senare fick namnet -Techotel Exclusive-.

1988 fick vi det första officiella erkännandet av vårt hotellsystem, då Hotell- och restaurangskolan i Köpenhamn valde systemet för undervisning i skolans hotellutbildning.

1989 etablerade AK Techotel A/S ett dotterbolag i Sverige. Inom 2 år blev Techotel Exclusive det mest sålda hotellsystemet i Sverige.

1990 ingick AK Techotel A/S ett distributionsavtal med Radiostofan på Island, för den isländska hotellmarknaden. Direkt därefter ingick Techotel, i hård konkurrens med flera internationella hotellsystem, ett kontrakt med de två största hotellen på Island.

1991 ingick Techotel ett distributionsavtal med ICL, Finland, för den finska hotellmarknaden, som samtidigt stoppade försäljningen av deras eget hotellsystem.

Som en naturlig följd av den stora geografiska spridningen av Techotel Exclusive utvecklades Techotel Direct Booking, så att alla hotell som använder systemet kan skicka bokningar till varandra och kommunicera direkt med resebyråer.Techotel Exclusive blev det mest sålda systemet i hela Norden

Techotel tecknade ett distributionsavtal med OY Unicash för de finska och baltiska marknaderna.

1994 ingick Techotel ett distributionsavtal med Hospitality Systems B.V., för den holländska marknaden och med ICS (ICS är idag AT&T), för den polska marknaden. Dessutom slöts avtal med Madro GmbH och Hypersoft GmbH i Tyskland.

Techotel köpte SMS Sweden och tog över SMS verksamhet i Danmark.

…fortsättning
1995 ökade Techotel Sweden antalet anställda från 5 till 10. Techotel Norway ökade antalet installationer till 40 sedan starten 1993, och antalet anställda från 1 till 4. Totalt hade Techotel Gruppen ca. 35 anställda.
Techotel var först med att utveckla den centrala databasen och bokningslänken för hotellkedjor.

1996 skickades en ny version till alla användare, Techotel Excusive, med 70 nya avancerade funktioner, bland annat anpassning till år 2000, vilket möjliggjorde bokning år 2000!!!
Vi började ändra Techotel Exclusive till en Windows-version som fick namnet Techotel Picasso.

1997 introducerade vi med stor framgång ett nytt informations- och underhållningssystem, Techotel TV-Infotainment, som ersättning för vårt tidigare hotellbiosystem.

1999 hade Techotel Group 40 anställda och ca. 400 hotell som affärspartners.

Den centrala databasen och bokningslänken för hotellkedjor har vidareutvecklats och kan utökas med ett bonusmedlemssystem. 5 hotellkedjor använder vår unika produkt som vi nu kallar Techotel CentralOffice.

2000 – 2001 De första 10 installationerna av Techotel Picasso är på plats.

2002 bokade 32 hotell Techotel Picasso under de första 3 månaderna.
I februari köper vi en företagsdomicil och flyttar till Brøndby.
Release av Picasso för större hotell.

I november beställde 83 hotell, värdshus, kurs- och semestercenter Picasso i Danmark, Norge, Sverige, Estland, Tyskland och Frankrike. 61 system har installerats, ca. 1,3 per vecka. Picasso är en stor succé, vi brukar sälja ca. 30-40 system!!

2003 tilldelades Techotel för 4:e året i rad högsta kvalitetsstämpeln vad gäller kreditvärdighet, Triple A. Betyget AAA ges av D&B till företag med solid ekonomi och en särskilt god förmåga att klara nuvarande betalningsåtaganden. Endast 3,8 % av alla danska företag har så utmärkta årsbokslut att de slipper nålsögat i D&B:s databas och tilldelas utmärkelsen.

2004 Installerade den första hotellkedjan Picasso Domino. – Techotels kedjelösning där alla hotell i en kedja finns i samma databas.

Därefter installerade även 2 hotellgrupper i Sverige Domino.

2005 blev Techotel stor på “Hosting” av hotell och värdshus.
För många hotell är det en fördel att anlita ett Techotel hostingcenter. Mer än 100 hotell har nu sitt bokningssystem hos Techotel.

Techotel tilldelas återigen Triple A.

2006 installerade norra Europas största semestercenter Pite Havsbad i Luleå i Sverige Picasso i 1 500 rum och stugor.

2006 öppnade Techotel Ireland Ltd.

2012 köpte Techotel företaget Via System som säljer accesslösningar och genom dem distribuerar ett brett utbud av intäktshöjande digitala lösningar för hotellbranschen. Samtidigt utvecklar Techotel integration från dessa lösningar till Picasso Digital.

2017 bytte Picasso namn till Picasso Digital. Detta gjordes för att understryka vårt engagemang för att kunna erbjuda det mest digitala, automatiserade hotellsystemet på marknaden. Ett antal integrationer för externa appar utvecklas för att kunderna ska kunna digitalisera hela driften av sin etablering med Picasso Digital i centrum.

Ungefär 1000 hotell har skaffat Picasso sedan 2002.