Tekniska krav

Picasso Digital är ett omfattande program och har därför vissa minimikrav för din tekniska plattform.

Minimikrav för kunden
att köra Picasso Digital

För att köra Picasso Digital smidigt från din installation finns det några minimikrav för dem.

Om du utelämnar ett eller flera av dessa krav kan resultatet bli en instabil prestation av Picasso, med besvär i den dagliga driften som följd.

Picasso Digital-installationen från din sida består av att ställa in VPN från din router/brandvägg till vår. Det är viktigt att detta är rätt inställt, annars kan VPN-anslutningen stängas, och med det försvinner kopplingen till Picasso Digital.

Utöver det så består installationen av att sätta upp din PC – här finns flera parametrar som säkerställer att du får en stabil anslutning när du använder anslutningen till fjärrskrivbord/Remote Desktop, som är programmet som tillhandahåller anslutningen till Picasso Digital.

Minsta tekniska krav
för installation

PC / klienten

     Windows-version
     Strömhantering av PC Allmänt
     Strömhantering av Netcard
     Förhindra lokala resurser på anslutningen
     Konfigurera Keep Alive
     Techotel stöder inte tunna klienter av säkerhetsskäl
     En skärmupplösning på minst 1450 x 900 är optimal.

VPN-inställningen

Optimera VPN-anslutningen

    Denna inställning förhindrar en ofta sett standardinställning på din router/brandväggs anslutning mot vår brandvägg/router. Denna standardinställning innebär att om du arbetar mycket aktivt, eller har många användare som gör att din VPN-anslutning får mycket trafik, kommer din router att omförhandla VPN-anslutningen till vår router/brandvägg inom en kortare tidsram. Det är inget fel med det under normala omständigheter. Vår erfarenhet är att om du undviker denna omförhandling kommer anslutningen till Remote Desktop inte att gå förlorad. Därför måste din router/brandvägg ställas in under VPN-anslutningens säkerhetsanslutningslivstid, tid = 24 trafikvolym = 2147483647 kByte.

Med dessa inställningar är det vår erfarenhet att du får en stabil anslutning, kortaste inloggningstider och den mest stabila skrivarinstallationen för din Picasso Digital. Om du eller din lokala IT-expert inte kan göra detta, erbjuder AK Techotel gärna att utföra arbetet.

PC / Klienten

Windows-version

    Eftersom det finns erfarenhet och kända utmaningar med tidigare versioner av Windows 10 måste en version 1903 eller senare användas. Detta beror på att de kända utmaningarna med tidigare versioner är att dessa versioner kan ha svårt att ansluta till Remote Desktop, vilket är den anslutning som bär Picasso Digital
   För att stödja alla funktioner som hjälper till att föra kopplingen till Picasso Digital måste Windows-versionen vara Professional eller Enterprise.

Power Management Allmänt

    Strömhanteringen på PC:n måste ställas in för att köra hög prestanda, detta beror på att det finns strömhanteringsfunktioner i Windows som stänger av nätverksanslutningen. När detta händer försvinner anslutningen till Picasso Digital och med det allt osparat arbete. Verket måste återskapas efter att anslutningen till Picasso Digital har återupprättats.

Strömhantering av Netcard

    Om du väljer egenskaper på nätverkskortet som används på PC:n kan du hitta fliken Power Management under konfigurationsknappen. Windows har här en standardinställning som stänger nätverkskortet om det inte används. Eftersom det inte är någon särskilt stor nätverksförbrukning på en Picasso Digital-anslutning som inte används kommer detta av nätverkskortet att uppfattas som att det inte används. När detta händer kommer nätverkskortet att stängas av. När detta händer försvinner anslutningen till Picasso Digital och med det allt osparat arbete. Verket måste återskapas efter att anslutningen till Picasso Digital har återupprättats.

Förhindra lokala resurser på anslutningen

    När du använder Anslutning till fjärrskrivbord/fjärrskrivbord är standardinställningen från Windows att du tar med dina lokalt installerade skrivare till din anslutning. Detta är inte lämpligt, eftersom dina skrivare redan är installerade i den anslutning du skapar för Picasso Digital. de lokalt installerade skrivarna kommer ofta att vara samma skrivare som du får när du ansluter. Det innebär att man installerar samma skrivare på två olika sätt vilket gör att det tar längre tid att logga in och det kan orsaka stora problem med skrivarinstallation och val av standardskrivare. Därför måste kryssrutan för skrivare tas bort under fliken ‘Lokala resurser’ på din fjärrskrivbordsanslutning.

Konfigurera Keep Alive

    Detta är en funktion i Windows som gör att Windows kan hjälpa till att hålla anslutningen vid liv. Funktionen aktiveras i de lokala grupppolicyerna (Local Group Policies). Policyn kallas “Konfigurera intervall för Keep-Alive-anslutningar”, den finns under Administrativa mallar/Windows-komponenter/Fjärrskrivbordstjänster/Fjärrskrivbordssessionsvärd/anslutningar. Policyn måste vara aktiverad och Keep-Alive Interval inställd på 30.

Kontakt oss for mer information