Service avtalet

Med AK Techotels Positive Service-avtal har du tillgång till 24-timmars support och
hotellutbildade konsulter som kan vardagen i en hektisk hotellmiljö

Tekniska systemfel

Alla fel måste rapporteras till Techotel via Picassos support vi mail, chatt eller telefon.
 
Vid kritiska/brådskande systemfel utanför kontorstid kan Techotel Hotline användas 24 timmar om dygnet utan kostnad.
Techotel är skyldigt att påbörja felsökning senast 4 timmar efter att ha mottagit felmeddelandet.
Om Techotel Hotline inte svarar eller är upptagen, försök igen. Du har rätt att få hjälp inom 4 timmar.
 

Fel av mindre allvarlig karaktär, där systemet fortfarande kan användas som helhet, ska felet anmälas till Techotel inom vår normala kontorstid.

Innan du ringer Techotel Hotline måste följande uppfyllas av hotellets personal:
     – Försök att starta om Picasso-servern
     – Tillgång till alla inloggningar och lösenord
     – Tillgång till Picasso-server & Techotel-router
     Som en tilläggstjänst under vår kontorstid ger vi gratis telefonassistans vid installation av nya versioner.
     Ny personal på hotellet måste alltid granska detta Techotel Positive Service Agreement.
     Techotels personal är engagerade i att alltid vara artiga, positiva och hjälpsamma.

Drift av systemet

Serviceavtalet omfattar inte hjälp för drift av systemet.
Hotellet ansvarar för att medarbetarna blir ordentligt introducerade till systemet.

Som en tilläggstjänst erbjuder Techotel gratis telefonassistans för drift av systemet, alla vardagar mellan 8.00-12.00 förutsatt att det finns en tillgänglig konsult närvarande.
 
Efter 12.00 faktureras assistans för drift av systemet med 1 200 SEK per påbörjad timme.
 
Kontoret stänger för samtal kl 17.00 varefter telefonförfrågningar hänvisas till jourtelefonen.

Techotel Hotline är endast avsedd för systemfel, så samtal ang Drift av systemet kommer att faktureras med 1 800 SEK. Övriga samtal kommer att faktureras med 1 800 SEK om förfrågan inte avser ett tekniskt fel i Picasso eller andra produkter som tillhandahålls av Techotel.
     AK Techotel är skyldig att noggrant se över situationen innan vi fakturerar för hjälp med service på Hotline. AK Techotel fakturerar endast för att hålla vår Hotline gratis, så att vi kan ge en snabb service vid kritiska systemfel, då vi är skyldiga att påbörja felsökningen inom 4 timmar efter att vi fått ett samtal.