Picasso online ägare bokning

Ett praktiskt verktyg för fritidsgårdar som förvaltar fritidshus som ägs av privatpersoner

Modulen tillåter ägare att boka sina egna hus online inom de överenskomna begränsningarna. På många håll i Danmark har både semestercenter och privatpersoner sett fördelen med att samarbeta kring utbudet av sommarhus i Danmark.

Investering och drift

Privatpersoner investerar i ett visst fritidshus och blir därmed dess ägare. Semestercentret sköter i sin tur den praktiska driften, administrationen och inte minst uthyrningen av huset. För dessa uppgifter får semestercentret först köpeskillingen för sommarhuset samt en del av hyresintäkterna.

Utöver en del av hyresintäkterna får ägaren rätt att boka huset gratis under ett antal veckor om året. Antal veckor och när på säsongen det är tillåtet avtalas gemensamt.

Ägarna bokar sina egna hus
För att underlätta administrationen av ägarnas bokning av sina egna hus har vi automatiserat allt i Picasso Online Ägarbokning.
Ägaren får en inloggning som ger honom tillgång till ägarens produkt inom de överenskomna begränsningarna och till ett pris av 0 DKK.

Allt fungerar tillsammans med Picasso
Semestercentret kan se bokningen i Picasso och huset stängs automatiskt för andra hyresgäster under den angivna perioden.
Via CSS styling har du möjlighet att få din onlinebokning att matcha designen på din hemsida.

Skriv eller ring till oss om du vill höra mer om Picasso online ägare bokning