GDPR Digital

Enkelt förvärv och administration av lagstadgade åtaganden

Få din gästs samtycke att spara sina uppgifter automatiskt och på det mest bekväma sättet för gästen.

Säkerhet och kunddata

GDPR står för “General Data Protection Regulation”. Den kallas ibland även för EU:s personuppgiftsförordning och beskriver en rad åtgärder som företag måste följa för att få lagra sina kunders personuppgifter för exempelvis marknadsföring, statistik och merförsäljning.

Att lagra och använda kunddata är en viktig del av hotellförvaltningen och därför ett viktigt område att hantera.

Med Picasso Digitals GDPR-modul skickas ett meddelande automatiskt till gästen så fort kunddata har sparats. I meddelandet finns en länk till en portal där gästen enkelt och snabbt kan hantera och godkänna sina personuppgiftsåtaganden så att hotellet kan tillåtas spara data.

Gäster som inte ger ett åtagande anonymiseras automatiskt i Picasso Digital.

Skriv eller ring till oss om du vill höra mer om GDPR digital