ToDo

ToDo-modulen är uppgiftshantering för dina anställda.

Att göra rensar ditt skrivna ord från gula anteckningar och kompletterar din Outlook.

Picasso ToDo uppgiftshantering

ToDo-modulen är uppgiftshantering för dina anställda. Att göra rensar ditt skrivna ord från gula anteckningar och kompletterar din Outlook.

ToDo är en kalender integrerad i Techotel Picasso. Den håller koll på reservationer, kunder, leverantörer, personal och personliga uppgifter. Varje anställd har sin egen kalender.

Intern kommunikation
ToDo skickar meddelanden internt på hotellet. Du kan till exempel lämna ett meddelande till köksmästaren att han måste beställa vin till lördag. Nästa gång han öppnar sin Att göra-kalender meddelar Picasso honom att uppgifter väntar.

Bra kundkontakt
Uppföljning av marknadsföringskampanjer sker även i ToDo. För kunder du varit i kontakt med skapar du en uppgift med nästa uppföljningsdatum och det ämne du pratade om senast du var i kontakt med kunden.

Skriv eller ring oss
om du vill höra mer om Picasso moduler