Picasso Wellness booking

Allt du behöver för att effektivt hantera din SPA- och hälsoavdelning

Effektiv administration

Allt du behöver för att effektivt hantera din SPA- och hälsoavdelning

Modulen ger möjlighet att sätta upp hela behandlingar online med relativa starttider, varefter behandlingsschemat justeras automatiskt.

Priser, instruktörer och särskilt tillhörande lokaler för dessa, behandlingstider och tilläggstjänster kan sättas upp som kunden kan köpa i samband med köp av friskvård och som kan betalas online.

Skriv eller ring oss
om du vill höra mer om Picasso Wellness booking